Regulamin świadczenia usług w Gabinecie Kosmetologii i Podologii M&M

 

Przed skorzystaniem z usług naszego gabinetu należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

 

§1

Gabinet Kosmetologii i Podologii M&M zlokalizowane jest w Bielsku-Białej, ul, Młyńska 5 43-300. 

§2

Gabinet Kosmetologii i Podologii M&M świadczy usługi podologiczne, ortopodologiczne (diagnostyka stóp) i kosmetologiczne.

 

§3

Rejestracja na wizytę

Pacjenci zapisywani są przez podologa/kosmetologa, który po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu ocenia ile czasu zarezerwować na wizytę. Rejestracja telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Pomiędzy wizytami obowiązuje 15 minutowa przerwa w celu przygotowania gabinetu. Dzień przed umówionym terminem wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość SMS z przypomnieniem o wizycie oraz prośbą o potwierdzenie wizyty. W przypadku, gdy Pacjent nie potwierdzi telefonicznie bądź sms-em przybycia na wizytę w dniu poprzedzającym do godziny 17:00, wizyta ta zostanie anulowana.

Podolog oraz kosmetolog nie udzielają konsultacji telefonicznych, Pacjenci są konsultowani wyłącznie podczas wizyty w gabinecie. W celu określenia dokładniejszego czasu trwania wizyty, podolog/kosmetolog może zwrócić się z prośbą o przesłanie zdjęcia zmiany bądź całej stopy na adres gabinetu gabinet.mm.bielsko@gmail.com

 

§4

Pierwsza wizyta w Gabinetcie Kosmetologii i Podologii M&M 

Podczas pierwszej wizyty Pacjent proszony jest o wypełnienie karty Pacjenta, oświadczenia wyrażającego zgodę na przeprowadzenie zabiegu i przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz zapoznanie się z obowiązującym cennikiem i niniejszym regulaminem. Po konsultacji specjalista przedstawi pacjentowi plan terapii i jej wstępny koszt.

 

§5

Terminowość w Gabinecie Kosmetologii i Podologii M&M 

Ustalone godziny wizyt są orientacyjne. Prosimy o wyrozumiałość w razie ewentualnych kilkunastominutowych opóźnień, mogą one wynikać z trudności oszacowania dokładnego czasu trwania wizyty, nie mniej dołożymy wszelkich starań by było to jak najmniej dla Państwa uciążliwe. W przypadku opóźnień zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

Ponadplanowo możemy przyjąć wyłącznie Pacjentów (gdyby nagle coś się wydarzyło), którzy są w trakcie leczenia w naszym gabinecie podologii. Pozostałe osoby będą umawiane zgodnie z terminarzem, lub zostaną wpisane na listę rezerwową. Spóźnianie się na wizytę będzie skutkować skróceniem czasu wizyty lub odmową przyjęcia Pacjenta.

 

§6

Rezygnacja i odwoływanie wizyt w Gabinecie Kosmetologii i Podologii M&M

1. Na zarezerwowaną Wizytę Klient powinien stawić się GKiP M&M najpóźniej na 10 minut przed umówionym terminem Wizyty.

2. GKiP M&M  zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od GKiP M&M i trwa dłużej niż 15 minut, w miarę możliwości poinformuje Klientów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.

3. GKiP M&M zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi , jeżeli Klient spóźnia się na wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej wizyty, chyba że Klient o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadamia pracownika recepcji, który wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi j z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.

4. GKiP M&M zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku GKiP M&M  zaproponuje nowy termin Wizyty.

5. Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowaną wizytą.

6. Wizyty odwołane na portalu booksy.pl, do 2 godzin przed wizytą będą skutkowały zablokowaniem możliwości umawiania online. 

 

§7

Formy płatności

1.W Gabinecie Kosmetologii i Podologii M&M akceptujemy płatności: przelewem blik na telefon i gotówką.

2.Płatność świadczone usługi następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3.Potwierdzeniem płatności za wizytę jest otrzymany paragon fiskalny lub, na życzenie wystawiamy fakturę o której należy poinformować przed wystawieniem paragonu fiskalnego, do którego należy przygotować numer NIP.

 

§8

Cennik

1.Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z cennikiem dostępnym w gabinecie.

 

§9

Wszelkie spory wynikające z realizacji świadczeń/usług rozstrzygane będą polubownie, ze szczególnym uwzględnieniem dobra Pacjenta / Klienta oraz Stron.

W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, spory wynikające z realizacji świadczeń rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Gabinet Kosmetologii i Podologii M&M.

Regulamin podlega prawu polskiemu oraz RODO.

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2023 roku.

REGULAMIN

+48 694 872 102

Zadzwoń: +48 694 872 102